LeanBOR

 voor een excellente beheerorganisatie   

Graag breng ik mijn expertise en vakkennis in om te komen tot een excellente beheerorganisatie voor de openbare ruimte. 

Mijn drijfveer is om invloed te hebben. Invloed binnen verschillend uiteenlopende veranderkundige opgaven, invloed om mensen te laten excelleren, invloed om meer plezier op de werkvloer te creëren, maar ook zeker invloed hebben om via beschikbare middelen de samenleving, met het hoogst haalbare rendement, te laten genieten van een schoon, heel, veilig en leefbare openbare ruimte. 

U werkt als leidinggevende in een dynamische en veelzijdige wereld waarin het ad hoc werk, de aansturing van uw mensen, de rapportage verplichtingen en het dienen van uw bestuur de volledige tijd vraagt? Ik kan u helpen!

Mijn diensten zijn gericht om het prestatieniveau van uw afdeling of team op verschillende gebieden te verbeteren c.q te ondersteunen. 

Doel

Effect

 • Procesmanagement (Lean Six Sigma) om uw bedrijfsvoering efficiënter te organiseren
 • Ingerichte processen gebaseerd op (intern en externe) klant behoeften. De openbare ruimte is namelijk van de gebruiker!
 • Sturingsinformatie ten behoeve van beleidsdoelstellingen (waaronder uitvoeringsprogramma College en Raad)
 • Verbeteren interne communicatie tussen ambtelijk apparaat, College en Raad


 • Breed draagvlak voor besluitvorming 
 • Raad wordt sneller en accurater geïnformeerd 
 • Tijdwinst door minder formele rapportages 


 • Verbeteren interne samenwerking beleid, beheer en uitvoering


 • Soepele overdrachten naar beheer organisatie 
 • Gerichte aansturing uitvoeringsorganisatie 
 • Kwaliteitsimpuls in de buitenruimte


 • Opzetten en/of verder professionaliseren IBOR


 • Integraal werken tussen interne sectorale domeinen levert aantoonbaar efficiency op
 • Hoog niveau van dienstverlening naar de samenleving
 • Minder klachten en meldingen door samenwerking en communicatie met samenleving
 • Meerjarig integrale planningen 


 • Stimuleren van keten samenwerking met nutsbedrijven


 • Juiste projectafstemming zorgt voor onnodige frustratie (tijd en geldverlies) tijdens reconstructie projecten
 • Soepel vergunningsproces onderhoudswerkzaamheden kabels en leidingen


 • Inrichten en/of optimaliseren van uw project management organisatie


 • Sturing en controle over kapitaalkrachtige projecten
 • Vertrouwen van College en RaadIk maak graag met u een vrijblijvende afspraak om nader kennis te maken en te bekijken of mijn expertise aansluit bij uw behoefte.


 

Via het contactformulier kunt u mijn curriculum vitae opvragen om een goed beeld te krijgen van mijn ervaringen.


Danny Buijink MCC

06-11347680


 

KvK nummer 63187736